PRIVACYSTATEMENT Ondernemersnetwerk Blauwestad

 In Nieuws, Ondernemersnetwerk Blauwestad

PRIVACYSTATEMENT Ondernemersnetwerk Blauwestad

 

Verwerking van persoonsgegevens door Ondernemersnetwerk Blauwestad
Voor Ondernemersnetwerk Blauwestad  is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Ondernemersnetwerk Blauwestad respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

Doelstelling van de verwerking
De doelstelling van Ondernemersnetwerk Blauwestad is om ondernemers te laten netwerken. Hiervoor maakt Ondernemersnetwerk Blauwestad gebruik van o.a. social media, websites en magazines waar foto’s en filmpjes worden geplaatst van onze netwerkbijeenkomst. Tevens zijn bij Ondernemersnetwerk Blauwestad persoonsgegevens c.q. bedrijfsgegevens van u bekend. Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld worden en worden op een vertrouwelijke wijze behandeld.

 

Rechtsgrond voor de verwerking
U geeft Ondernemersnetwerk Blauwestad toestemming dat de foto’s/filmpjes die gemaakt worden tijdens de netwerkbijeenkomsten op Social Media gepubliceerd mogen worden. Tevens geeft u Ondernemersnetwerk Blauwestad toestemming tot het bewaren van uw persoonsgegevens c.q. bedrijfsgegevens voor de doeleinden waarvoor Ondernemersnetwerk Blauwestad is opgericht. Ondernemersnetwerk Blauwestad gaat ervan uit dat wanneer u dit tekent u eveneens bevoegd bent om voor uw bedrijf te handelen.

 

Uw rechten

U heeft het recht de foto’s/filmpjes/persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

error: Content is protected !!
Promotie Noord Sprox Media Volop Krant Heerlijk om te schrijven